STRUČNI SKUP STUDENATA FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU "Mi imamo rješenja: vizije novih generacija za zeleni, održivi razvoj"

Na Znanstveno-sveučilišnom kampusu Borongaj održao se Stručni skup studenata pod nazivom „Mi imamo rješenja: vizije novih generacija za zeleni, održivi razvoj". U suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu te sedam prestižnih zagrebačkih fakulteta - Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Građevinskog fakulteta, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, fakulteta strojarstva i brodogradnje, Arhitektonskog fakulteta, Fakulteta prometnih znanosti te Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Grad Zagreb je organizacijom ovakvog događanja doprinio stvaranju idealne prilike za predstavljanje i poticanje inovativnih ideja, radova i projekata znanstvenih novaka i studenata koji svojim trudom i znanjem mijenjaju našu budućnost. Već tradicionalni Stručni skup studenata Zagrebačkog energetskog tjedna ima za cilj potaknuti nove generacije da svojim aktivnim djelovanjem, provedbom vlastitih ideja te inovativnih koncepata i projekata u području energetike i zaštite okoliša stvaraju pozitivne promjene u zemlji i svijetu. Spomenuti Skup okupio je brojne cijenjene stručnjake, predstavnike znanstvenih institucija, studente, znanstvene novake, kao i svu zainteresiranu javnost.

Skup je otvoren uvodnim govorom rektora Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Damira Borasa. Također, sudionicima Skupa u uvodnom dijelu obratili su se i predstavnici fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu: prof. dr. sc. Ernest Bazijanac, prodekan za poslovanje Fakulteta prometnih znanosti, prof. dr. sc. Marko Delimar, prodekan za nastavu Fakulteta elektrotehnike i računarstva, izv. prof. dr. sc. Lidia Hrnčević, prodekanica za nastavu i studente Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta te na samom kraju izaslanica gradonačelnika gospodina Milana Bandića doc.dr.sc. Olivera Majić, Zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba. Uvodni govornici istaknuli su važnost uloge i odgovornosti novih generacija u procesu održivog razvoja te potrebu za aktivnim i brzim djelovanjem.

U okviru programa, ukupno je predstavljeno 15 studentskih projekata i radova iz područja energetike i zaštite okoliša.