SEMINAR "Nove tehnologije u primjeni konvencionalnih i obnovljivih izvora energije"

Hrvatska komora inženjera strojarstva i Hrvatska komora inženjera elektrotehnike je na lokaciji Zagrebačkog velesajma, dvorana Brijuni održala svoj stručni seminar pod nazivom „Nove tehnologije u primjeni konvencionalnih i obnovljivih izvora energije“ na kojem se govorilo termostatskim ventilima s automatskom regulacijom protoka, ventilaciji u školama, suvremenim sustavima grijanja koji smanjuju toplinsku izolaciju zgrade, smart i 3D sustavima, armaturi i sustavima za pripremu, distribuciju i higijenu PTV-a… Također su na primjerima poput kotlovnice na biomasu „Podravka i rekonstrukciji agregata C HE Varaždin prezentirane nove ideje u poslovima projektiranja, stručnog nadzora, kontrole projekata i upravljanja projektom gradnje u području prostornog uređenja, gradnje i građevnih proizvoda.

Više informacija možete pronaći na http://www.hkis.hr/vijesti-detaljno/?newsid=d8fec1bb-e2ba-4bc4-b8f2-a8db00b20c86.