SRIJEDA, 16. svibnja 2012.

08,00 – 18,00 Srednje škole : Sat za Klimu i energiju!

U svim srednjim školama Grada Zagreba održava se sat nastave učenicima prvih razreda na temu potrebe energetskih ušteda, racionalnog korištenja energije, borbe protiv globalnog zatopljenja i prilagodbe klimatskim promjenama izazvanih djelovanjem čovjeka i njegovim utjecajem na korištenje prirodnih energetskih resursa.

Lokacija: Srednje škole Grada Zagreba (67 lokacija)

08,00-20,00 Prezentacija ekoloških vozila na Trgu bana Josipa Jelačića

Na Trgu bana Jelačića biti će predstavljena nova električna i ekološko prihvatljiva vozila kako bi se građane Grada Zagreba upoznalo sa razvojem novih tehnologija u području ekoloških vozila i ekološkim načinom vožnje u cilju smanjivanja emisije stakleničkih plinova i utjecaja prometa i čovjeka na okoliš.

Lokacija: Trg bana Jelačića – Zagreb

09,00-14,00 Međunarodna konferencija “Lokalna i regionalna samouprava u procesu energetski održivog razvitka„

Primjena smjernica i direktiva Europske unije, nove zakonske regulative Republike Hrvatske, novih tehnologija i strategija razvoja omogućava energetske i financijske uštede, gospodarski razvoj i nova radna mjesta, smanjenje globalnog zatopljenja, emisija stakleničkih plinova, štetnoga utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi, poboljšanje kvalitete života i cjelokupnu društvenu dobrobit. Urbane cjeline bitni su i temeljni čimbenici procesa održivog razvoja koji samo udruživanjem i sinergijskim djelovanjem na lokalnoj i regionalnoj razini mogu pridonijeti ostvarenju očekivanih rezultata. Na konferenciji će se prezentirati nove inicijative, izmjene i dopune zakonske regulative, mogućnosti gospodarskog razvoja, uloga regionalne i lokalne samouprave u procesu energetski održivog razvoja RH, razvoja mreže Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors) i udruženja Eurocities, suradnje hrvatskih gradova i energetskih agencija u cilju cjelovite stručne potpore, razmjene iskustava i znanja na području provedbe programa energetski održivog razvoja i ispunjavanja obveza jedinica regionalne i lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, primjera dobre prakse europskih i hrvatskih gradova, poticanje razvoja partnerstva na međunarodnoj razini, sudjelovanja u europskim projektima, korištenja sredstava europskih fondova i razvoja novih tehnoloških rješenja u Republici Hrvatskoj.

Lokacija: Starogradska vijećnica - Ćirilometodska 5, Zagreb - dvorana A

Prijava za međunarodnu konferenciju Lokalne i regionalne samouprave u procesu energetski održivog razvoja je na mail: vlatka.samarinec@zagreb.hr

08,00-16,00 Stručni seminar (DGIZ) : „Tehnička regulativa u području energetske učinkovitosti, toplinske i zvučne zaštite“

Društvo građevinskih inženjera Zagreb organizirati će stručni seminar na kojem će se prezentirati pregled europske i nacionalne regulative u području energetske učinkovitosti, toplinske i zvučne zaštite, energetskog certificiranja zgrada te sustava grijanja i hlađenja; primjena računalnog programa za energetsko certificiranje zgrada te principi projektiranja zgrada i njihovih dijelova u smislu energetske učinkovitosti, toplinske i zvučne zaštite te tehničkih sustava s alternativnim izvorima energije.

Lokacija: Društvo građevinskih inženjera Zagreb, Berislavićeva 6, Zagreb

Više informacija na: Poveznica
Kotizacija:
- Za nečlanove 650,00 kn
- Za članove 500,00 kn

17,30 – 19,00 Prezentacija „Energetska učinkovitost u upravljanju zgradama“

Zagrebački holding - Podružnica Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo predstavit će postupak energetskog pregleda, izdavanja energetskog certifikata i mjere za poboljšanje energetskih svojstava zgrada , a sve kako bi efikasnije koristili energiju, živjeli kvalitetnije i plaćali manje. Osim navedenog nazočni će biti dodatno informirani o gospodarenju energijom, racionalizaciji potrošnje i troškova energije od strane UNDP i Energetskog instituta Hrvoje Požar.

Lokacija: Velika dvorana Novinarskog doma, Perkovčeva 2, Zagreb

10,00 – 12,30 Prezentacije „LED rasvjeta i inteligentni sustavi upravljanja“ i „Fotonaponski sustavi“

Tvrtke „Piraex“ i „Nabla Slavonija“ prezentirati će razvoj LED rasvjete (koje su tehničke karakteristike, prednosti i nedostaci LED rasvjete u usporedbi s običnom rasvjetom), upotrebu LED-a, mjerenja energije, sustave upravljanja s senzornim, upravljačkim i centralnim komponentama. Druga prezentacija predstavit će razvoj fotonapona, komponenti fotonaponskog sustava, ekonomsku isplativosti fotonapona u Hrvatskoj te pregled izgrađenih fotonaponskih elektrana u Hrvatskoj.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb

14,00 – 16,00 „Telektra“: „Energetski učinkovita rasvjeta – velike potencijalne uštede u javnim objektima“

Bit energetski učinkovitih instalacija te komfornih i ergonomskih rješenja prostora leži u odabiru adekvatnih alata kojima bi zadovoljili optimalna rješenja. Tvrtka „Telektra“ predstaviti će kratak osvrt na projektiranje rasvjete interijera, sa naglaskom na energetsku učinkovitost korištenjem suvremenih i najučinkovitijih tehnologija, osvrnuti će se na suvremene i najefikasnije izvore svjetlosti, predspojne naprave, sustave upravljanja rasvjetom te projektiranje umjetne rasvjete sa optimalnim korištenjem dnevnog prirodnog svjetla.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb

15,00 – 17,00 Dani otvorenih vrata HEP ESCO

Tvrtka „HEP ESCO“ otvorit će svoja vrata za stručne posjete predstavnika obrtnika i gospodarstvenika, predstavnika jedinica lokalne samouprave, grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana u cilju prezentacije mogućnosti korištenja ESCO modela financiranja realizacije projekata energetske učinkovitosti.

Lokacija: Humboldtova 4, Zagreb


<< Povratak na program