Program

Odaberite dan:

* Klikom na pojedni naslov gdje postoji link otvara se pdf dokument sa opširnijim opisom događanja.

PONEDJELJAK, 13. svibnja 2013.

08,50 – 18,15  Predavanje „Osnovni KNX modul“

U sklopu projekta “Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva Energetska učinkovitost – KNX model“, kojeg provodi Elektrostrojarska obrtnička škola sa partnerima Graditeljskom tehničkom školom Zagreb, Strukovnom školom Sisak i Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, educirani nastavnici i stručni učitelji iz zagrebačkih strukovnih škola održati će predavanja o osnovnom KNX modulu i o energetskoj učinkovitosti za učenike strukovnih škola Grada Zagreba. Ciljana skupina učenika kojima su predavanja namijenjena su učenici 3. razreda strukovnih škola i 2. razreda obrtničkih škola.

Lokacija: Graditeljska tehnička škola, Većeslava Holjevca 17, Zagreb

09,00 – 11,30  Dječji vrtići:  Igraonica „Pričajmo o energiji i čuvajmo okoliš“

Najmlađe generacije Grada Zagreba kroz igraonice na temu „Pričajmo o energiji i čuvajmo okoliš“ uče o energiji i klimi, zašto je ona važna za sve nas i kako svatko od nas, pa i oni najmanji, mogu doprinijeti racionalnom korištenju energije, sprečavanju globalnog zagrijavanja i zaštiti okoliša. Kroz igru, razgovore, čitanje, crtanje, bojanje bojanki, izradu maketa vjetrenjača i druge aktivnosti svi dječji vrtići na području Grada Zagreba aktivno sudjeluju u programu Zagrebačkog energetskog tjedna.

Lokacija: Dječji vrtići Grada Zagreba (206 lokacija)

09,00 – 18,00  Međunarodna konferencija: „Energija. Razvoj. Demokracija. Uspješni pristup za novu energetsku budućnost jugoistočne Europe“

U organizaciji Društva za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) i Njemačkog društva za međunarodnu suradnju (GIZ) održat će se druga međunarodna konferencija. Konferencija je dio regionalne inicijative, koju provodi Mreža škola za političke studije u jugoistočnoj Europi (koje djeluju pod pokroviteljstvom Vijeća Europe) u okviru Otvorenog regionalnog fonda jugoistočne Europe – energetska učinkovitost (ORF-EE) u ime njemačkog Ministarstva za gospodarsku suradnju i razvoj (BMZ). Konferencija će okupiti predstavnike Energetske zajednice, njemačkog parlamenta, te nacionalnih parlamenata jugoistočne Europe i visoko pozicionirane vladine dužnosnike, stručnjake iz područja energetske učinkovitosti, ulagače, donatore, predstavnike medija i lokalne samouprave, poslovni sektor i organizacije civilnog društva.
Cilj regionalne konferencije je razmjena informacija i ideja, planiranje i oblikovanje političkog djelovanja potrebnog za suočavanje s rastućim globalnim i regionalnim pitanjima zaštite okoliša te izgradnja temelja za razvoj i provedbu održivih energetskih politika.

Lokacija: Hotel The Westin, Ulica Izidora Kršnjavog 1, Zagreb

09,30 – 17,00 Stručni seminar „Mentorstvo energetskih nacionalnih kontakt osoba“

U okviru projekta C-ENERGY plus iz programa FP7, Agencija za mobilnost i programe EU organizira stručni seminar za nacionalne kontakt osobe iz područja energetike i okoliša u okviru programa FP7.

Lokacija: Agencija za mobilnost i programe EU, Ljudevita Gaja 22,  Zagreb 

11,00 – 15,00  Stručni skup Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – „Mi imamo rješenja: vizije novih generacija za zeleni razvoj“

Studenti Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Arhitektonskog fakulteta, Građevinskog fakulteta i Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prezentirat će svoje znanstvene projekte i radove na temu primjene novih tehnologija na području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Lokacija: Starogradska vijećnica – Ćirilometodska 5, Zagreb – dvorana A

11,00 – 13,00 Prezentacija „Zapošljavanje kroz novu energetiku“

Udruga za razvoj Hrvatske prezentirati će na temu Nove energetike i energetske politike koja se temelji na korištenju domaćih izvora primarne energije iz kojih se, u malim distribuiranim postrojenjima, proizvode sve vrste korisne energije na učinkovit način, vodeći računa o zaštiti okoliša i razvoju vlastite industrije. Glavni cilj Nove energetike je zapošljavanje na temelju vlastitih resursa s kojima raspolaže Hrvatska. U prezentaciji će se prikazati mogućnost zapošljavanja u svakoj od njih, koristeći radove koji su rađeni na temu otvaranja radnih mjesta u 'zelenoj ekonomiji' ('green jobs').

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb  

14,00 – 15,30 Prezentacija „Povećanje proizvodnje solarne elektrane i do 25% - SolarEdge tehnologija“

Tvrtka „Mobis solar“ predstaviti će rješenje kojim se povećava sigurnost fotonaponskog sustava, postiže se veća proizvodnja električne energije, a samim time i kraći period povrata te se maksimalno iskorištava sunčeva svjetlost. SolarEdge tehnologija optimizatora proizvodnje u kombinaciji s pouzdanim SolarEdge izmjenjivačima i kvalitetnim modulima po izboru investitora čini najbolje rješenje za male elektrane na obiteljskim kućama ali i kod većih elektrana na industrijskim halama, trgovačkim centrima i sl.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb  

14,00 – 16,00 Dani otvorenih vrata i OIE na Fakultetu strojarstva i brodogradnje

Fakultet strojarstva i brodogradnje otvara vrata svojih laboratorija za obnovljive izvore energije (OIE) za stručne posjete predstavnika obrtnika i gospodarstvenika, predstavnika jedinice lokalne samouprave, grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Posjetitelji će imati priliku vidjeti na realnim ispitnim sustavima rad geotermalne dizalice topline s izmjenjivačem topline dubine 100 m, solarne fotonaponske i kolektorske sustave, malu vjetroelektranu, te rad kotla na biomasu. Obilasku laboratorija prethoditi će prezentacije navedenih tehnologija u učionicama FSB-a.

Lokacija: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, Ivana Lučića 5, Zagreb

UTORAK, 14. svibnja 2013.

08,00 – 16,00  Osnovne škole:  Učimo kroz igru „Pričaj mi o energiji“

U svim prvim razredima osnovnih škola Grada Zagreba održati će se satovi nastave pod nazivom „Pričaj mi o energiji“ na kojima će nastavnici uz korištenje slikovnice i edukativne igrice informirati učenike o potrebi i načinu ušteda energije, energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije. Osim toga, učenici će, kroz raspravu o temi, svoje kreativne ideje, aktivnosti, crteže i sastave pokazati svoja razmišljanja kako treba racionalno koristiti i štedjeti energiju i zaštititi okoliš.

Lokacija: Osnovne škole Grada Zagreba (114 lokacija)

08,50 – 18,15  Predavanje „Osnovni KNX modul“

U sklopu projekta “Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva Energetska učinkovitost – KNX model“, kojeg provodi Elektrostrojarska obrtnička škola sa partnerima Graditeljskom tehničkom školom Zagreb, Strukovnom školom Sisak i Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, educirani nastavnici i stručni učitelji iz zagrebačkih strukovnih škola održati će predavanja o osnovnom KNX modulu i o energetskoj učinkovitosti za učenike strukovnih škola Grada Zagreba. Ciljana skupina učenika kojima su predavanja namijenjena su učenici 3. razreda strukovnih škola i 2. razreda obrtničkih škola.

Lokacija: Graditeljska tehnička škola, Većeslava Holjevca 17, Zagreb

09,00 – 15,00  Dan Hrvatske komore arhitekata: „Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo!“

Planiranje, projektiranje i gradnja niskoenergetskih i pasivnih objekata i zona, pretvaranje postojećih urbanih zona u ekološki i energetski održiva područja gradova uz primjenu obnovljivih izvora energije, mjera energetske učinkovitosti, sustavno odvajanje, uporaba i recikliranje otpada temelji su održivog razvoja i garancija održivosti i mogućnosti očuvanja prirodnih resursa za buduće generacije.
Članovi Hrvatske komore arhitekata, u suradnji sa Društvom arhitekata Zagreb i Udrugom hrvatskih arhitekata prezentirati će suvremene energetske koncepte u arhitekturi u novoj izgradnji i energetskoj obnovi objekata s aspekta ekonomske isplativosti.     

Lokacija:  Starogradska vijećnica - Ćirilometodska 5, Zagreb - dvorana A    

09,00 – 13,00  Završni seminar i svečana dodjela ENCRO nagrada

Udruga DOOR organizira završni seminar projekta ENCRO – „Promocija i testiranja netehničkih mjera za uštedu energije u Hrvatskoj“ čiji je cilj predstaviti primjere dobre prakse u provedbi mjera uštede energije i energetske učinkovitosti koji su proizišli iz projektnih aktivnosti. Također će se predstaviti i pobjednički projekti ENCRO Natjecanja u uštedi energije i energetskoj učinkovitosti. Drugi dio događanja biti će svečana dodjela nagrada pobjednicima Natječaja u uštedi energije i energetskoj učinkovitosti.

Lokacija:  Hotel Westin, Izidora Kršnjavoga 1, Zagreb

09,30 – 17,00 Stručni seminar „Mentorstvo energetskih nacionalnih kontakt osoba“

U okviru projekta C-ENERGY plus iz programa FP7, Agencija za mobilnost i programe EU organizira stručni seminar za nacionalne kontakt osobe iz područja energetike i okoliša u okviru programa FP7.

Lokacija: Agencija za mobilnost i programe EU, Ljudevita Gaja 22,  Zagreb

12,00 – 17,00 Tehnički muzej: Svečano otvaranje izložbe: „Obnovljivi izvori i energetska učinkovitost

Tehnički muzej Grada Zagreba svečano će otvoriti stalni postav i edukacijski centar u Muzeju pod nazivom „Obnovljivi izvori i energetska učinkovitost“. Postav se sastoji od tri dijela:  knjižnični dio (biti će izloženo više stotina publikacija na teme OIE i energetska učinkovitost), prostor s dva veća stola i tabureima za sjedenje, te izložbene cjeline: hibridi, biomasa i biogoriva, vjetar, sunce (fotonaponski i toplovodni sustavi), dizalice topline, (zamjena za geotermalnu), voda, energetska učinkovitost  u zgradarstvu, kućanski aparati i rasvjeta.

Lokacija: Tehnički muzej, Savska cesta 18, Zagreb

13,00 – 15,00 Seminar – „Energetska učinkovitost – značajni faktor u razvoju obrtništva i malog poduzetništva"

Obrtnička komora Zagreb i Udruženje obrtnika Grada Zagreba za svoje članove i ostale zainteresirane obrtnike i poduzetnike, održavaju u svojim prostorijama stručne prezentacije na temu novih mogućnosti razvoja sektora obrtništva i malog poduzetništva na području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije kao i prilagodbe poslovanja novim tržišnim uvjetima

Lokacija: Obrtnička komora Zagreb, Ilica 49/1, Zagreb 

10,00 – 12,00 Prezentacija „Ugradnja LPG plinskog uređaja u dizel motore“

Tvrtka „Autocentar Kutina“ predstaviti će način ugradnje LPG plinskog uređaja u dizel motore. Zbog svojih svojstava i prednosti LPG se sve više afirmira kao jedno o vodećih alternativnih goriva današnjice. Ukapljeni naftni plin (LPG) ima vrlo nizak stupanj zagađenja okoline u odnosu na druga goriva slične ogrjevne moći i to ga čini poželjnim energentom.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb

13,00 – 14,00 Prezentacija „Energija vjetra i vjetroelektrane“

Tvrtka Vivo Somnia d.o.o. u svojoj prezentaciji će se osvrnuti na prednosti korištenja energije vjetra, kako vjetroelektrane pomažu ekonomiji, povećanju zaposlenosti te ujedno predstaviti i zanimljive informacije o velikim vjetroelektranama i malim vjetroagregatima.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb

09,00 - 18,00 Dani otvorenih vrata Fakulteta elektrotehnike i računarstva

Fakultet elektrotehnike i računarstva otvara svoja vrata za stručne posjete grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Posjetiteljima će se prezentirati teme vezane uz mjerenje potrošnje energije i vode u zgradama, utjecaj distribuiranih – obnovljivih izvora na kvalitetu napona, okrugli stol na temu energetske učinkovitosti u Hrvatskoj te posjete nekim laboratorijima i izložbi slika „Energetičari umjetnici“.

Lokacija: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3, Zagreb

SRIJEDA, 15. svibnja 2013.

08,00 – 18,00  Srednje škole:  Sat za „Klimu i energiju!“

U svim srednjim školama Grada Zagreba održava se sat nastave učenicima prvih razreda na temu potrebe energetskih ušteda, racionalnog korištenja energije, borbe protiv globalnog zatopljenja i prilagodbe klimatskim promjenama izazvanih djelovanjem čovjeka i njegovim utjecajem na korištenje prirodnih energetskih resursa.

Lokacija: Srednje škole Grada Zagreba (67 lokacija)

08,50 – 18,15  Predavanje „Osnovni KNX modul“

U sklopu projekta “Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva Energetska učinkovitost – KNX model“, kojeg provodi Elektrostrojarska obrtnička škola sa partnerima Graditeljskom tehničkom školom Zagreb, Strukovnom školom Sisak i Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, educirani nastavnici i stručni učitelji iz zagrebačkih strukovnih škola održati će predavanja o osnovnom KNX modulu i o energetskoj učinkovitosti za učenike strukovnih škola Grada Zagreba. Ciljana skupina učenika kojima su predavanja namijenjena su učenici 3. razreda strukovnih škola i 2. razreda obrtničkih škola.

Lokacija: Graditeljska tehnička škola, Većeslava Holjevca 17, Zagreb 

09,00-17,30  Međunarodna konferencija – „Zajedno za zelenu, energetski održivu Europu“

Primjena smjernica i direktiva Europske unije, nove zakonske regulative Republike Hrvatske, novih tehnologija i strategija razvoja omogućava energetske i financijske uštede, gospodarski razvoj i nova radna mjesta, smanjenje globalnog zatopljenja, emisija stakleničkih plinova, štetnoga utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi, poboljšanje kvalitete života i cjelokupnu društvenu dobrobit.
Na konferenciji će se prezentirati nove inicijative, izmjene i dopune zakonske regulative, mogućnosti gospodarskog razvoja, uloga regionalne i lokalne samouprave u procesu energetski održivog razvoja RH, razvoja mreže Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors) i udruženja Eurocities,  suradnje hrvatskih gradova i energetskih agencija u cilju cjelovite stručne potpore, razmjene iskustava i znanja na području provedbe programa energetski održivog razvoja i ispunjavanja obveza jedinica regionalne i lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, primjera dobre prakse europskih i hrvatskih gradova, poticanje razvoja partnerstva na međunarodnoj razini, sudjelovanja u europskim projektima, korištenja sredstava europskih fondova i razvoja novih tehnoloških rješenja u Republici Hrvatskoj.

Lokacija: Starogradska vijećnica - Ćirilometodska 5, Zagreb - dvorana A

08,45 – 17,30 Stručni seminar „Energetska edukacija iz područja energetike i okoliša u okviru programa FP7 za nove nacionalne kontakt osobe iz Regije Balkana“

U okviru projekta C-ENERGY plus iz programa FP7, Agencija za mobilnost i programe EU organizira edukaciju iz područja energetike i okoliša u okviru programa FP7. Edukacija je namijenjena novim nacionalnim kontakt osobama iz Hrvatske, Crne Gore, Srbije, bivše jugoslavenske republike Makedonije i Turske.

Lokacija: Agencija za mobilnost i programe EU, Ljudevita Gaja 22,  Zagreb

15,00 – 16,00 Tribina - „AWMR – Napredna bežićna mreža za daljinsko očitanje vodomjera i naplatu vode na području Grada Zagreba“

Zagrebački holding, Podružnica Vodoopskrba i odvodnja predstavit će novi, napredni sustav za daljinsko očitanje vodomjera i automatsku naplatu vode. Ovaj sustav pametnih vodomjera, odnosno nova AWMR mreža (automatic water-meter reading) posebno su važni zgradarstvo zbog uspostave novog sustava naplate vode prema daljinskom očitanju stvarne potrošnje. Dosadašnji sustav temelji se uglavnom na procjenama i obračunu potrošnje prema broju stanara. Uvođenjem novog AWMR sustava očekuje se smanjenje potrošnje vode u stanovima do 40% čime se bitno doprinosi povećanju energetske efikasnosti zgrada i uspostavlja zadovoljstvo potrošača vode. Razvoj AWMR mreže na tragu je razvoja jedinstvene i cjelovite pametne mreže (smart grid) bez koje u skoroj budućnosti neće biti zamislivo funkcioniranje učinkovitog, pametnog grada (smart city).

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb


13,00 – 17,00 Dani otvorenih vrata Mobis solar Showrooma

Tvrtka „Mobis solar“ otvora svoja vrata novouređenog izložbenog prostora za stručne posjete grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Posjetiteljima će se prezentirati solarna tehnologija te LED rasvjeta za unutarnje i vanjske prostore.

Lokacija: Mobis solar Showroom, Radnička 75, Zagreb

ČETVRTAK 16. svibnja 2013.

08,00 – 11,00 Suradnja i umrežavanje gradova – značajan resurs informacija i znanja: Hrvatski Klub Covenant of Mayors i Mreža energetski efikasnih glavnih gradova Jugoistočne Europe

Razmjena iskustava i suradnja na realizaciji zajedničkih projekata za energetski održivi razvitak na lokalnoj i regionalnoj razini teme su stručnog skupa za članove Hrvatskog kluba Covenant of Mayors i Mreže energetski efikasnih glavnih gradova Jugoistočne Europe, ostale potpisnike Sporazuma gradonačelnika te gradove i općine u RH i široj regiji koji žele pridonijeti ostvarenju zadanih ciljeva politika EU.

Lokacija: Starogradska vijećnica – Ćirilometodska 5, Zagreb - dvorana C

08,45 – 16,30 Stručni seminar „Energetska edukacija iz područja energetike i okoliša u okviru programa FP7 za nove nacionalne kontakt osobe iz Regije Balkana“

U okviru projekta C-ENERGY plus iz programa FP7, Agencija za mobilnost i programe EU organizira edukaciju iz područja energetike i okoliša u okviru programa FP7. Edukacija je namijenjena novim nacionalnim kontakt osobama iz Hrvatske, Crne Gore, Srbije, bivše jugoslavenske republike Makedonije i Turske.

Lokacija: Agencija za mobilnost i programe EU, Ljudevita Gaja 22,  Zagreb

08,50 – 18,15  Predavanje „Osnovni KNX modul“

U sklopu projekta “Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva Energetska učinkovitost – KNX model“, kojeg provodi Elektrostrojarska obrtnička škola sa partnerima Graditeljskom tehničkom školom Zagreb, Strukovnom školom Sisak i Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, educirani nastavnici i stručni učitelji iz zagrebačkih strukovnih škola održati će predavanja o osnovnom KNX modulu i o energetskoj učinkovitosti za učenike strukovnih škola Grada Zagreba. Ciljana skupina učenika kojima su predavanja namijenjena su učenici 3. razreda strukovnih škola i 2. razreda obrtničkih škola.

Lokacija: Graditeljska tehnička škola, Većeslava Holjevca 17, Zagreb  

11,00 – 14,00 Seminar: „Zajedno za održivi razvoj – 5 godina s vama“

U organizaciji Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske povodom njihove pete obljetnice održat će se seminar energetskih agencija Republike Hrvatske.

Lokacija: Starogradska vijećnica – dvorana A

09,00 – 14,00 Seminar – „Energetika u razvoju Republike Hrvatske

Hrvatska komora inženjera strojarstva i Hrvatska komora inženjera elektrotehnike predstaviti će projekte u Republici Hrvatskoj koji doprinose ostvarivanju cilja 20/20/20. Članovi Hrvatske komore inženjera strojarstva, u suradnji s Hrvatskom komorom inženjera elektrotehnike, predstavit će realizirane projekte i oni koji su u fazi projektiranja, a realizacija se očekuje prije 2020. Kroz projekte će biti prikazano kako inženjerska struka doprinosi razvojnoj politici RH kroz slijedeće segmente: usklađivanje energetike s energetskom politikom EU, opskrba energentima, gospodarski i industrijski razvoj, zaštita okoliša i smanjenje emisija stakleničkih plinova.

Lokacija: Starogradska vijećnica – Ćirilometodska 5, Zagreb - dvorana B

14,00 – 20,00 Seminar Arhitektonskog fakulteta: „Energetska obnova i europski projekti“

Na seminaru će predavači Arhitektonskog i Građevinskog fakulteta uz gostovanje predavača iz inozemstva prezentirati projekte i ostvarenja iz područja najnaprednije energetski učinkovite arhitekture, građevinske i instalacijske tehnologije. U svrhu poziva za suradnju, također će se predstaviti dva Europska projekta u Hrvatskoj koji su u tijeku; ECO-SANDWICH – Održivi predgotovljeni zidni panelni sustav od recikliranog agregata (EU program Eco-innovation) i projekt CROSKILLS – Osposobljavanje radnika u energetskoj učinkovitosti (EU program Build up skills i Intelligent Energy Europe).

Lokacija: Arhitektonski fakultet, Kačićeva 26, Zagreb

15,00 – 17,00 Stručni seminar: „EU projekti za energetski održivi razvitak gradova“

Financiranje mjera za energetski održivi razvitak gradova jedan je od izazova svake lokalne samouprave. Korištenjem EU fondova kroz programe IEE i ICT PSP može se značajno pospješiti provedba energetskih programa i planova. Prednosti korištenja navedenih programa predstaviti će se kroz projekte LEAP (The Leadership for Energy Action and Planning), PassREg (Passive House and Renewable Energy Regions), i-SCOPE (interoperable Smart City services trough Open Platform for urban Ecosystems),

Lokacija: Starogradska vijećnica – Ćirilometodska 5, Zagreb - dvorana C

13,00 – 17,00 Dani otvorenih vrata Mobis solar Showrooma

Tvrtka „Mobis solar“ otvora svoja vrata novouređenog izložbenog prostora za stručne posjete grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Posjetiteljima će se prezentirati solarna tehnologija te LED rasvjeta za unutarnje i vanjske prostore.

Lokacija: Mobis solar Showroom, Radnička 75, Zagreb

10,00 – 12,00 ECO 3 ENERGY, s.r.o. – „Fotonaponski izmjenjivači Fronius i njihova upotreba u fotonaponskim elektranama“

Prezentacija tvrtke „ECO 3 ENERGY“ I “Fronius” predstaviti će fotonaponske izmjenjivače Fronius te njihovu upotrebu u fotonaponskim elektranama uz prikaz konkretnog primjera korištenja ovih izmjenjivača u krovnoj sunčanoj elektrani instalirane snage 500 kW u Senici, Slovačka.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb

14,00 – 14,30 Prezentacija „Energetska oporaba komunalnog biootpada - Projekt UrbanBiogas“

Proizvodnja bioplina iz otpada doprinosi ostvarenju europskih ciljeva o smanjenju odlaganja otpada i proizvodnji energije iz obnovljivih izvora. Cilj projekta je analiza mogućnosti odvojenog skupljanja gradskog biootpada u svrhu proizvodnje biometana te njegovo spajanje u gradsku plinsku mrežu ili korištenje u transportu kao biogorivo. Poseban je zadatak projekta promidžba uporabe biootpada za proizvodnju zelene energije. U tu se svrhu naročita pažnja posvećuje upoznavanju drugih gradova s idejom i ciljevima projekta što se konkretizira potpisivanjem Povelja o partnerstvu. Projekt je financiran iz programa CIP- IEE, a uz Zagrebački Holding - Podružnicu Čistoća u projektu sudjeluje još 10 partnera iz 5 zemalja Europske unije.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb

14,30 – 15,00 Prezentacija „Provođenje sustava gospodarenja energijom u Podružnici Čistoća“

U sklopu SGE projekta, Zagrebački Holding - Podružnica Čistoća započela je s provođenjem sustava gospodarenja energijom. Svrha provođenja ovakvog sustava je identifikacija mjesta najveće potrošnje energije, prijedlog mjera za uklanjanje nepotrebnih gubitaka energije, poboljšanje energetske učinkovitosti sustava te prijedlog novih mogućih izvora energije. To se postiže konstantnim nadzorom nad potrošnjom energenata (plin, električna i toplinska energija) i vode te analizom mogućih opcija za uvođenje novih djelotvornijih i jeftinijih izvora energije. Isto tako, bitno je i podizanje svijesti zaposlenika o učinkovitoj potrošnji energije te poticanje primjene ekonomski isplativih, energetski efikasnih tehnologija i materijala. Provedba mjera SGE-a u Podružnici ima za cilj uvođenje sustavnog i kontinuiranog gospodarenja energijom u svojim objektima u cilju smanjenja potrošnje energije i vode, a time i emisije stakleničkih plinova.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb

16,00 – 19,00 Dani otvorenih vrata:  Energetski institut Hrvoje Požar

Energetski institut Hrvoje Požar otvora svoja vrata za stručne posjete grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Posjetiteljima se prezentira razvijanje i mogućnosti primjene novih tehnologija, nova rješenja proizvodnje energije uporabom obnovljivih izvora energije te upoznaje sa rekonstrukcijom postojećeg poslovnog objekta sa kojom su postignuti visoki energetski standardi.

Lokacija: Energetski institut Hrvoje Požar – Savska cesta 163, Zagreb

19,00 – 21,00 'Dodjela godišnjih nagrada za razvoj hrvatskog zelenog gospodarstva GREENOVATION 2013 i godišnji susret nositelja oznake GREEN MARK

Savez za energetiku Zagreba će dodijeliti nagrade u ukupno 10 kategorija i to za najbolji ukupni program hrvatskog zelenog gospodarstva; najbolji start-up hrvatskog zelenog gospodarstva; najbolja usluga hrvatskog zelenog gospodarstva; najbolji proizvod hrvatskog zelenog gospodarstva; najbolja tehnologija hrvatskog zelenog gospodarstva; najbolja marketinška kampanja hrvatskog zelenog gospodarstva; najbolji web program hrvatskog zelenog gospodarstva;  najbolji menadžer hrvatskog zelenog gospodarstva; najbolji novinar hrvatskog zelenog gospodarstva;  najbolji team hrvatskog zelenog gospodarstva.

Lokacija: Double Tree by Hilton, Ulica grada Vukovara 269a, Zagreb

PETAK 17. svibnja 2013.

08,50 – 18,15  Predavanje „Osnovni KNX modul“

U sklopu projekta “Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva Energetska učinkovitost – KNX model“, kojeg provodi Elektrostrojarska obrtnička škola sa partnerima Graditeljskom tehničkom školom Zagreb, Strukovnom školom Sisak i Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, educirani nastavnici i stručni učitelji iz zagrebačkih strukovnih škola održati će predavanja o osnovnom KNX modulu i o energetskoj učinkovitosti za učenike strukovnih škola Grada Zagreba. Ciljana skupina učenika kojima su predavanja namijenjena su učenici 3. razreda strukovnih škola i 2. razreda obrtničkih škola.

Lokacija: Graditeljska tehnička škola, Većeslava Holjevca 17, Zagreb

09,00 – 15,00 XII. Simpozij “Zeleni aspekt urbanog planiranja

Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj predstavit će sudionicima Simpozija sve vrijednosti implementacije koncepta zelene gradnje u proces planiranja izgradnje gradova budućnosti. Simpozij je namijenjen svim sudionicima procesa nastajanja novih građevina ili rekonstrukcije postojećih i njihove usklađenosti s prirodnim okolišem i postojećim urbanističkim vrijednostima nekog grada, dakle predstavnicima gradskih vlasti, stručnjaka iz većine Ministarstava i relevantnih institucija, članovima strukovnih komora, upraviteljima zgrada, predstavnicima bankarskog sektora, zaljubljenicima u zeleni pristup u svemu što nas okružuje – ukratko svima kojima je interes urbane zone učiniti efikasnijima i ugodnijima za život i rad.
Urbani prostori postaju sve zahtjevniji za život zbog veće naseljenosti i izgrađenosti, zbog problema u infrastrukturi, prometu, elektrifikaciji, neiskorištenim brownfield lokalitetima. Zelena gradnja kao novi i jedini prihvatljiv način planiranja, projektiranja, izvođenja građevinskih radova, korištenja i upravljanja građevinama kao velikom dijelu i ujedno velikom potrošaču energenata i svih ostalih prirodnih resursa, pozitivan je odgovor i nada da će urbani prostori u budućnosti biti zelene oaze ugodne za život i rad njihovih stanovnika. Primjena međunarodnih standarda zelene gradnje (LEED, BREEAM ili DGNB) doprinijet će većoj kvaliteti, vrijednosti i trajnosti građevina koje nas okružuju i osigurati očuvanost prirodnog okruženja.

Lokacija: Starogradska vijećnica - Ćirilometodska 5, Zagreb - dvorana A

10,00 -13,00 Seminar– „Promocija kataloga proizvođača opreme za obnovljive izvore energije i Kataloga tvrtki u području djelatnosti zaštite okoliša"

U organizaciji Hrvatske gospodarske komore održati će se promocija proizvođača opreme obnovljivih izvora energije i tvrtki iz područja zaštite okoliša.

Lokacija: Hrvatska gospodarska komora – Komora Zagreb – Draškovićeva 45, Zagreb

10,00 – 12,00 Okrugli stol „Održiva urbana mobilnost“

Hrvatski autoklub svojim članovima i građanima prezentirati će o modelima sigurne i energetski učinkovite urbane mobilnosti koji pridonose održivom razvoju gradova.

Lokacija: Hrvatski autoklub, Avenija Dubrovnik 44, Zagreb

09,00 – 20,00 Dani otvorenih vrata Hrvatske stručne udruge za sunčevu energiju

Sunčana kuća – Špansko otvara svoja vrata za stručne posjete grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Posjetiteljima se prezentira razvijanje i mogućnosti primjene novih tehnologija te nova rješenja sustava za proizvodnju električne energije i potrošne tople vode korištenjem obnovljivih izvora energije na praktičnom primjeru individualnog obiteljskog objekta.

Lokacija: Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju, J. Kavanjina 14, Zagreb


10,00 – 12,00 Dani otvorenih vrata HEP ESCO-a

Tvrtka „HEP ESCO d.o.o.“ je tvrtka za pružanje usluga u energetici koja razvija, izvodi i financira projekte energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Na Danu otvorenih vrata prezentirat će modele provedbe projekta energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije i mogućnosti za buduću suradnju te odgovoriti na Vaša pitanja.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb

 

13,00 – 17,00 Dani otvorenih vrata Mobis solar Showrooma

Tvrtka „Mobis solar“ otvora svoja vrata novouređenog izložbenog prostora za stručne posjete grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Posjetiteljima će se prezentirati solarna tehnologija te LED rasvjeta za unutarnje i vanjske prostore.

Lokacija: Mobis solar Showroom, Radnička 75, Zagreb

09,00 - 17,00 Dani otvorenih vrata fotonaponskih i solarnih sustava na objektima Gradske uprave Grada Zagreba i gospodarskih subjekata

Gradska uprava Grada Zagreba i gospodarski subjekti otvorit će svoja vrata za stručne posjete grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Posjetiteljima će se prezentirati fotonaponski i  solarni sustavi integrirani na objektima Gradske uprave Grada Zagreba i gospodarskih subjekata.

Lokacija: Objekti Gradske uprave , Zagreb

SUBOTA 18. svibnja 2013.

10,00 – 14,00 Stručni seminar: „Energetska obnova do „faktora 10“ i obnovljivi izvori energije“

Predavači Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, u suradnji s kolegama drugih fakulteta, Gradskih ureda Grada Zagreba i drugih institucija, stručnih udruga, studentskih udruga, tvrtki, izdavača stručnih časopisa i portala, organiziraju stručni seminar na temu napredne energetske učinkovitosti (energetski gotovo nulta gradnja) i po treći put o obnovi zgrada do „faktora 10“ i obnovljivih izvora energije.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27

 

 

SUBOTA 15. lipnja 2013.

08,00 – 20,00 EE Info dan na Trgu bana Josipa Jelačića

Tradicionalni završetak ovogodišnjeg Zagrebačkog energetskog tjedna 2013., povodom ulaska Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije obilježiti ćemo posebnim događajem u sklopu Europskog energetskog tjedna (EUSEW) prezentacijom gospodarskih subjekata,  znanstvenih i obrazovnih institucija, poduzetnika, udruga civilnog društva, EKO dječjih vrtića i EKO škola Grada Zagreba aktivnih u području primjene mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, ekološko prihvatljivih goriva i zaštite okoliša. Izlagači će imati mogućnost prezentirati svoje proizvode i usluge na predviđenim štandovima, izlagat će svoje eksponate te izravno komunicirati sa građanima.

Lokacija: Trg bana Josipa Jelačića, Zagreb 

 

20,00 GREEN BIZ PARTY VOL. 2 

Savez za energetiku Zagreba i Energo Media Servis najavljuju GREEN BIZ PARTY VOL. 2 koji će se održati u subotu, 15.06.2013., s početkom u 20:00 sati u zagrebačkom hotelu Doubletree by Hilton (ulica grada Vukovara 269a), a povodom završnog događaja 4. Zagrebačkog energetskog tjedna. Svoju prijavu možete izvršiti ispunjavanjem obrasca na linku http://www.croenergo.eu/Najava-GREEN-BIZ-PARTY-VOL2-12893.aspx.

Lokacija: Hotel Doubletree by Hilton, Ulica grada Vukovara 269a, Zagreb