Program

Odaberite dan:

PONEDJELJAK 09. svibnja 2016.

09,00 – 12,00  Dječji vrtići:  Igraonica „Pričajmo o energiji i čuvajmo okoliš“

Najmlađe generacije Grada Zagreba kroz igraonice na temu „Pričajmo o energiji i čuvajmo okoliš“ uče o energiji i klimi, zašto je ona važna za sve nas i kako svatko od nas, pa i oni najmanji, mogu doprinijeti racionalnom korištenju energije, sprečavanju globalnog zagrijavanja i zaštiti okoliša. Kroz igru, razgovore, čitanje, crtanje, bojanje bojanki, izradu maketa vjetrenjača i druge aktivnosti svi dječji vrtići na području Grada Zagreba aktivno sudjeluju u programu Zagrebačkog energetskog tjedna.

Lokacija: Dječji vrtići Grada Zagreba (206 lokacija)

09,00 – 14,00  Stručni skup studenata fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - „Mi imamo rješenja: vizije novih generacija za održivi, zeleni razvoj“

U organizaciji Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, studenti Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Arhitektonskog fakulteta i Fakulteta prometnih znanosti prezentirat će svoje znanstvene projekte i radove na temu primjene novih tehnologija u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Lokacija: Starogradska vijećnica - Ćirilometodska 5, Zagreb - dvorana A

09,00 – 14,00  Radionica na temu energije biomase

Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske - REGEA održati će radionicu na temu iskorištavanja energije biomase koja će uključivati prezentacije o modelu ugovorne prodaje topline iz biomase (eng. Biomass Heat Contracting), sabirno-logističkim centrima za biomasu, normama i postupcima za kontrolu kvalitete goriva iz biomase te niz primjera provedenih projekata u Hrvatskoj i zemljama EU. Na radionici će se također predstaviti i projekti BioRES i BioVill koji se provode u okviru programa Obzor2020 (Horizon2020), a u kojima REGEA sudjeluje kao partner. Oba projekta imaju za cilj povećanje iskorištavanja energije biomase a znatan dio aktivnosti provodi se u Hrvatskoj.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb

09,00 – 18,00  Dan otvorenih vrata - Energetika na FER-u

Fakultet elektrotehnike i računarstva otvara svoja vrata za stručne posjete grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Posjetiteljima će se prezentirati teme vezane uz mjerenje potrošnje energije i vode u zgradama, utjecaj distribuiranih - obnovljivih izvora na kvalitetu napona, okrugli stol na temu očekivanog razvoja elektroenergetskog sustava Hrvatske u srednjoročnom razdoblju te posjete nekim laboratorijima.

Lokacija: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3, Zagreb

14,00 – 16,00  Seminar "Upravljanje energijom u javnim ustanovama"

VOX VIVA - ustanova za obrazovanje odraslih organizira seminar na temu upravljanja energijom u javnim ustanovama. Svake godine potrebno je obnoviti 3% ukupne površine poda grijanih i/ili hlađenih zgrada u javnom vlasništvu. Kako bi se smanjili troškovi za njihovo održavanje te ujedno pružiti primjer građanima kako energetska obnova rezultira ne samo energetskim i financijskim uštedama, već i boljom kvalitetom korištenja prostora  kod energetskih obnova treba biti itekako oprezan, jer u nerijetkim slučajevima uložena sredstva premašuju uštede za životnog vijeka mjere u koju se je uložilo.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb 

UTORAK 10. svibnja 2016.

08,00 – 16,00  Osnovne škole: Učimo kroz igru „Pričaj mi o energiji“

U svim prvim razredima osnovnih škola Grada Zagreba održati će se satovi nastave pod nazivom „Pričaj mi o energiji“ na kojima će nastavnici uz korištenje slikovnice i edukativne igrice informirati učenike o potrebi i načinu ušteda energije, energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije. Osim toga, učenici će, kroz raspravu o temi, svoje kreativne ideje, aktivnosti, crteže i sastave pokazati svoja razmišljanja kako treba racionalno koristiti i štedjeti energiju i zaštititi okoliš.

Lokacija: Osnovne škole Grada Zagreba (114 lokacija)

09,00 – 15,00  Dan Hrvatske komore arhitekata: „Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo!“

Hrvatska komora arhitekata će prezentirati neke od zaključaka sa Summita COP21, održanog krajem prošle godine u Parizu, skrenuti pozornost na važnost učinkovite provedbe strateških razvojnih ciljeva RH u području održivog razvoja, kao i pokazati dobre arhitektonske/energetske uspješnice, koje na praktičan način oslikavaju u kojem je pravcu potrebno ubuduće ići.      

Lokacija: Starogradska vijećnica - Ćirilometodska 5, Zagreb - dvorana A    

09,00 – 15,00  Seminar Hrvatske komore inženjera strojarstva i Hrvatske komore inženjera elektrotehnike

Članovi Hrvatske komore inženjera strojarstva i Hrvatske komore inženjera elektrotehnike predstavit će nove tehnologije u primjeni konvencionalnih i obnovljivih izvora energije.

Lokacija: Starogradska vijećnica - Ćirilometodska 5, Zagreb - dvorana B

09,00 – 17,00  Dan otvorenih vrata Tehničkog muzeja "Nikola Tesla"

Tehnički muzej Grada Zagreba "Nikola Tesla" otvora svoja vrata za pojedinačne posjete građana, posjete grupa učenika, studenata i stručnih udruga. U sklopu dana otvorenih vrata posebno će se predstaviti dio stalnog postava u Muzeju pod nazivom „Odjel i infocentar obnovljivi izvori i energetska učinkovitost“. U suradnji s partnerima, održat će se veliki broj događanja: prezentacija, radionica i predavanja tijekom cijelog dana u prostorima stalnog postava, kino dvorani i na dvorištu Tehničkog muzeja "Nikola Tesla".

Lokacija: Tehnički muzej "Nikola Tesla", Savska cesta 18, Zagreb

09,00 – 13,00 Seminar „Razmjena iskustva i dobre prakse

Udruga Sigurnost u prometu, zajedno sa partnerima (Fakultet prometnih znanosti, Regionalna LPG&CNG udruga, EKO – mobis, NEXTBIKE i dr.) organizira seminar tijekom kojeg će se prezentirati koncept integracije nemotoriziranih vidova prijevoza u gradski, prednosti primjene alternativnog goriva UNP/LPGu cestovnim motornim vozilima (benzin/dizel), dobra praksa u provođenju treninga EKO – vožnje i iskustva korištenja alternativnih goriva u javnom gradskom prometu te ostvarenih efekata na smanjenje potrošnje fosilnih gorivai emisija CO2.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb

10,00 – 12,30  Informativni dan Energy Efficiency natječaj 2016., Obzor 2020

Agencija za mobilnosti i programe EU organizira informativni dan za natječaj Energy Efficiency 2016. područja Sigurne, čiste i učinkovite energije u Obzoru 2020. Na info danu predstavit će se otvorene teme Energy Efficiency natječaja za 2016. s rokom prijave projektnih prijedloga 15. rujna 2016., iskustvo uspješnog hrvatskog prijavitelja, savjeti evaluatora u Obzoru 2020. te rezultati natječaja za 2014./2015. Na info danu predstavit će se i usluge potpore nacionalnih osoba za kontakt programa Obzor 2020. 

Lokacija: Sveučilištu u Zagrebu, Ulica kralja Zvonimira 8, Zagreb (dvorana 13 - prizemlje)

14,00 – 16,00  Seminar "Energetska učinkovitost u zgradarstvu i OIE"

Obrtnička komora Zagreb i Udruženje obrtnika Grada Zagreba za svoje članove i ostale zainteresirane obrtnike i poduzetnike, održavaju u svojim prostorijama stručne prezentacije na temu novih mogućnosti razvoja sektora obrtništva i malog poduzetništva na području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije kao i prilagodbe poslovanja novim tržišnim uvjetima.

Lokacija: Obrtnička komora Zagreb, Ilica 49/1, Zagreb

14,00 – 16,00 Tribina „Obnovljivi izvori energije i zaštita okoliša u inovativnom poduzetništvu“

Razvojna agencija Zagreb - TPZ predstaviti će svoje djelovanje u području poticanja poduzetništva u gradu Zagrebu. U sklopu prezentacije, predstavit će se tvrtke iz Tehnološkog parka koje se bave inovativnim poduzetništvom u području obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša. Nadalje, prezentirat će se i trenutne mogućnosti financiranja, bilo iz domaćih bilo iz stranih izvora,  za tvrtke koje se bave energetskom učinkovitošću i eko-inovacijama.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb

15,30 – 18,00  Energetski učinkovita, ekološka i brza sanacija škola

U organizaciji s Hrvatskom komorom arhitekata, Slovenskim Lesarskim grozdom, Austrijskim AEE – Institutom za održive tehnologije, Hrvatskim drvnim klasterom, Uredom Atašea za poljoprivredu, šumarstvo i okoliš pri Veleposlanstvu Republike Austrije te Gradskim uredom za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba održat će se radionica namijenjena arhitektima, građevinskim inženjerima, poduzetnicima i svima zainteresiranim za ekološku i energetski učinkovitu sanaciju javnih zgrada.

Lokacija: Starogradska vijećnica - Ćirilometodska 5, Zagreb - dvorana B    

SRIJEDA, 11. svibnja 2016.

08,00 – 18,00  Srednje škole: Sat za „Klimu i energiju!“

U svim srednjim školama Grada Zagreba održava se sat nastave učenicima prvih razreda na temu potrebe energetskih ušteda, racionalnog korištenja energije, borbe protiv globalnog zatopljenja i prilagodbe klimatskim promjenama izazvanih djelovanjem čovjeka i njegovim utjecajem na korištenje prirodnih energetskih resursa.

Lokacija: Srednje škole Grada Zagreba (67 lokacija)

09,00 – 14,00  Međunarodna konferencija „Ususret održivoj energetskoj uniji" 

Na međunarodnoj konferenciji "Ususret održivoj energetskoj uniji"  sudjelovat će mnogi eminentni međunarodni partneri te predstavnici hrvatskih ministarstava i tvrtki koji će se posebno dotaknuti sljedećih aktualnih tema: kako doseći ciljeve energetske politike EU? – postojeći izazovi i buduće mogućnosti, korištenje potencijala projekata energetske održivosti, inovativni financijski instrumenti za energetsku tranziciju EU, urbana energetska obnova, lokalne zajednice u procesu energetski održivog razvoja te modeli suradnje javnog i privatnog sektora za projekte održivog razvoja.

Lokacija: Starogradska vijećnica - Ćirilometodska 5, Zagreb - dvorana A    

10,00 – 12,00 Predavanje „Energetska učinkovitost u objektima javne namjene“

Tvrtka Solar Panel System d.o.o. održat će predavanje namijenjeno ravnateljima škola, vrtića, sportskih  objekata i drugih ustanova u vlasništvu jedinica lokalne samouprave te svim zainteresiranim za uštede kroz primjenu modela energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb

10,00 – 16,00  Energetski dan Arhitektonskog i Građevinskog fakulteta

Predavači Arhitektonskog i Građevinskog fakulteta organiziraju ECO-SANDWICH dan na kojem će predstaviti europski projekt ECO-SANDWICH - Od inovacije do ostvarenja - predgotovljeni fasadni panel od recikliranog agregata za obnovu i novogradnju energetskog standarda A+ .

Lokacija: Arhitektonski fakultet, Kačićeva 26, Zagreb

14,00 – 16,00  Prezentacije projekata Energetskog instituta Hrvoje Požar

Energetski institut Hrvoje Požar predstaviti će rezultate projekata „Bioenergy for Business“ (korištenja biomase u javnom i privatnom sektoru), „Republic ZEB“ (predstavljanje rezultata cost-benefit analiza paketa mjera za obnovu prema razini zgrada gotovo nulte energije) te „multEE projekta“ čiji je cilj poboljšati kvalitetu i dosljednost planiranja i provedbe politike energetske učinkovitosti kroz inovativne programe praćenja i verifikacije te kroz poboljšanje koordinacije različitih upravnih razina. Također će se predstaviti i projekt LIFE Clim’Foot project (čiji je cilj razvoj nacionalnih politike i alata, koje bi pomogle poslovnim subjektima javnog i privatnog sektora, izvan sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, izračunavanje i smanjenje ugljičnog otiska unutar njihovih organizacija) te projekt EnPC INTRANS (cilj je ojačati kapacitet javnog sektora da iskoristi model ugovaranja energetske usluge (EPC), kao i privatnog sektora da inovativnim financijskim shemama investira u energetsku učinkovitost u zgradama javnog sektora).

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb 

16,30 – 18,00  Predavanje"Društveno odgovorno poduzetništvo u energetici"

Udruga O.A.ZA. - Održiva Alternativa ZAjednici ima za cilj pružiti programe i podržavajuće okruženje za razvoj odgovornih mladih osoba koje će biti uzorni nosioci održivog razvoja društva. Predavanjem će se predstaviti sve više popularno društveno odgovorno poduzetništvo koje doprinosi razvoju čitave zajednice te kako se to primjenjuje u projektima obnovljivih izvora energije. Spomenut će se važnost energetskih zadruga te primjeri dobre prakse s nacionalnih i međunarodnih scena. Događanje se organizira u partnerstvu s Udrugom DOOR i Zelenom Energetskom Zadrugom te u suradnji s CEDRA Zagreb. 

Lokacija: Ured Udruge O.A.ZA. - Ulica Frane Petrića 5, VI kat., Zagreb (kontakt: Roberto Rosandić 091/ 572 6500, Filip Brničević 01/ 550 3010)

ČETVRTAK, 12. svibnja 2016.

08,00 – 09,00  Sat za  „Klimu i energiju!“

Nastava  učenicima  I-j  razreda  na  temu  potrebe  energetskih  ušteda,  racionalnog  korištenja  energije,  borbe  protiv  globalnog  zatopljenja  i  prilagodbe  klimatskim  promjenama  izazvanih  djelovanjem  čovjeka  i  njegovim  utjecajem  na  korištenje  prirodnih  resursa.

Lokacija: Elektrostrojarska  obrtnička  škola,  Selska  cesta  83, Zagreb 

09,00 – 13,00  Međunarodna konferencija „Ususret održivoj energetskoj uniji“

Na međunarodnoj konferenciji "Ususret održivoj energetskoj uniji" sudjelovat će mnogi eminentni međunarodni partneri te predstavnici hrvatskih ministarstava i tvrtki koji će se posebno dotaknuti sljedećih aktualnih tema: kako doseći ciljeve energetske politike EU? – postojeći izazovi i buduće mogućnosti, korištenje potencijala projekata energetske održivosti, inovativni financijski instrumenti za energetsku tranziciju EU, urbana energetska obnova, lokalne zajednice u procesu energetski održivog razvoja te modeli suradnje javnog i privatnog sektora za projekte održivog razvoja.

Lokacija: Starogradska vijećnica - Ćirilometodska 5, Zagreb - dvorana A   

09,00 – 13,00  Stručni skup  "Održiva mobilnost"

Hrvatski autoklub, u suradnji s Fakultetom prometnih znanosti, autoklubovima i drugim partnerima prezentirati će modele i aspekte sigurne i energetski učinkovite mobilnosti koji pridonose održivom razvoju gradova. Posebno treba naglasiti, u modulu inter-urbane mobilnosti, ekskluzivnu objavu ocjene kvalitete autoceste A1 - „Dalmatine“  EuroRAP metodologijom.  

Lokacija: Hrvatski autoklub, Autoklub Siget, Siget 17/1, Zagreb

10,00 – 12,00  HEP ESCO Dan otvorenih vrata "Ugovaranje energetskih usluga s jamstvom učinka" 

HEP ESCO d.o.o., tvrtka u sastavu HEP grupe za pružanje usluga u energetici, razvija, provodi i financira projekte energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Na Danu otvorenih vrata stručnjaci HEP ESCO-a predstavit će koncept ugovaranja s jamstvom učinka (EPC ugovaranje) na hrvatskom tržištu.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb

11,00 – 13,00  Seminar "Određivanje utroška toplinske energije u centraliziranim toplinskim sustavima“

U organizaciji Hrvatske gospodarske komore održat će se seminar namijenjen korisnicima, „kupcima“ toplinske energije i svima koji o tome žele saznati malo više te će se pokušati dati odgovor zbog čega razdjelnici topline i kalorimetri ne postižu ono što je od njih očekivano. Na seminaru će sudjelovati predstavnici ministarstva, HGK, HERE, HEP-a i FSB-a.

Lokacija: Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb, Draškovićeva 45/I, Zagreb

14,00 – 17,00  Sastanak Kluba Sporazuma gradonačelnika „Održivost je u našim rukama“ - Hrvatski klub Sporazuma gradonačelnika

Sastanak Kluba Sporazuma gradonačelnika predstavit će prezentacije i prakse o provedbi Akcijskog plana energetski održivog razvitka hrvatskih gradova, članova  Hrvatskog kluba Sporazuma gradonačelnika. Istoimeni skup prilika je za hrvatske gradove da steknu nova znanja i informacije o uspješnim projektima s kojima se postižu značajne uštede energije i koriste obnovljivi izvori energije od gradova koji su takve projekte proveli.

Lokacija:  Starogradska vijećnica - Ćirilometodska 5, Zagreb - dvorana A, Zagreb  

14,00 – 16,00 Dan otvorenih vrata i OIE na Fakultetu strojarstva i brodogradnje

Fakultet strojarstva i brodogradnje otvara vrata svojih laboratorija za obnovljive izvore energije (OIE) za stručne posjete predstavnika obrtnika i gospodarstvenika, predstavnika jedinice lokalne samouprave, grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Posjetitelji će imati priliku vidjeti novi ispitni sustav s geotermalnom dizalicom topline koji se koristi za hlađenje i grijanje dvije učionice, solarnu dizalicu topline, sunčane fotonaponske i kolektorske sustave, male vjetroelektrane, gorivne članke i proizvodnju vodika kao alternativnog goriva korištenjem obnovljivih izvora energije te rad kotla na biomasu. Obilasku laboratorija prethoditi će prezentacije navedenih tehnologija u učionicama FSB-a.

Kontakt osobe:
dr. sc. Ankica Đurić (01/6168 218)
dr. sc. Vladimir Soldo, izv. prof. (01/6168 235)  

Lokacija: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 5, Zagreb

16,00 – 18,00  Dan otvorenih vrata:  Energetski institut Hrvoje Požar

Energetski institut Hrvoje Požar otvora svoja vrata za stručne posjete grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Posjetiteljima se prezentira razvijanje i mogućnosti primjene novih tehnologija, nova rješenja proizvodnje energije uporabom obnovljivih izvora energije te upoznaje sa rekonstrukcijom postojećeg poslovnog objekta sa kojom su postignuti visoki energetski standardi.

Lokacija: Energetski institut Hrvoje Požar – Savska cesta 163, Zagreb

PETAK, 13. svibnja 2016.

09,00 – 11,00  Predavanje „Osnovni KNX modul“

U sklopu projekta “Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva, Energetska učinkovitost - KNX model“, kojeg provodi Elektrostrojarska obrtnička škola s partnerima Graditeljskom tehničkom školom Zagreb, Strukovnom školom Sisak i Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, educirani nastavnici i stručni učitelji iz zagrebačkih strukovnih škola održati će predavanja o osnovnom KNX modulu i o energetskoj učinkovitosti za učenike strukovnih škola Grada Zagreba. Ciljana skupina učenika kojima su predavanja namijenjena su učenici 3. razreda strukovnih škola i 2. razreda obrtničkih škola.

Lokacija:  Elektrostrojarska obrtnička škola, Kabinet obnovljivih  izvora  energije, Selska cesta 83, Zagreb

09,00 – 17,00  Konferencija  „Živjeti zeleno uz nove tehnologije“

Večernji list i glavni partner Hrvatski savjet za zelenu gradnju, organiziraju najveću konferenciju o “urban farming-u”, zelenoj energiji i novim tehnologijama – doznajte sve o zelenoj gradnji, štednim uređajima, novim zelenim materijalima i tehnologijama, zelenim kreditima i financijskim poticajima, recikliranju, eko hrani, zelenom turizmu…  Konferencija će uključivati brojna predavanja i raspravu na okruglom stolu s vodećim stručnjacima iz spomenutih sektora i predstavnicima svih hrvatskih ministarstava nadležnih za navedene teme,  dok će glavni predavač gospodin Steven Beckers, poznati svjetski arhitekt iz tvrtke Lateralthinking (Bruxelles), govoriti o novom svjetskom hitu – URBAN FARMING-u, Cradle to Cradle sustavu i cirkularnoj ekonomiji.

Lokacija: Obrtnička komora Zagreb, Ilica 49/1, Zagreb 

09,00 – 18,00  Dan otvorenih vrata Hrvatske stručne udruge za sunčevu energiju                                  

Sunčana kuća - Špansko otvara svoja vrata za stručne posjete grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Posjetiteljima se prezentira razvijanje i mogućnosti primjene novih tehnologija te nova rješenja sustava za proizvodnju električne energije i potrošne tople vode korištenjem obnovljivih izvora energije na praktičnom primjeru individualnog obiteljskog objekta.

Lokacija: Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju, J. Kavanjina 14, Zagreb

10,00 – 11,00  Predavanja „Održivo gospodarenje otpadom“

Zagrebački holding d.o.o. podružnica Čistoća prezentirat će stručne radove na različite teme gospodarenja otpadom. Predstavit će se provođenje projekta Bin2Grid financiranog iz programa Obzor 2020, mogućnosti dobivanja energije iz otpada i gospodarenje iskoristivim otpadom. Cilj projekta Bin2Grid je mogućnost korištenja otpada od hrane kao sirovine za proizvodnju biometana i njegovog korištenja kao biogoriva. Tijekom projekta ispitat će se mogućnosti implementacije takvog koncepta u 4 ciljana grada: Zagreb, Pariz, Malaga i Skopje. Posljednjih 20 godina proizvodnja otpada u Hrvatskoj porasla je gotovo za 40 %. U Hrvatskoj se godišnje proizvede oko 360 kg otpada po stanovniku, što je puno manje u odnosu na razvijene zemlje  EU gdje se proizvede i preko 600 kg otpada, a porastom standarda rast će i količine otpada. Dobivanje energije ili goriva iz otpada  postao inženjerski izazov kojem je cilj iskorištavanje otpada u najvećoj mogućoj mjeri. U izlaganju će se prikazati mogući postupci proizvodnje energije iz otpada u Hrvatskoj. Europska komisija predložila je novi, dugo očekivani zaokruženi zakonodavni paket o cirkularnoj ekonomiji. Riječ je pokušaju oživljavanja teoretskog koncepta prema kojem se što je moguće više raznih materijala reciklira i ponovo koristi umjesto da završe na odlagalištima. U sklopu prezentacije o gospodarenju korisnim otpadom prezentirat će se iskustva Zagrebačkog holdinga d.o.o., podružnice Čistoća kao davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Zagreba. 

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb 

SUBOTA, 14. svibnja 2016.

10,00 – 13,00  Stručni seminar: „Energetska obnova do „faktora 10“ i obnovljivi izvori energije“

U sklopu stručnog seminara prezentirat će se teme „Napredna energetska obnova - Faktor 10“, „Energetski gotovo nulta gradnja (nZEB)“, „Integrirani sustavi obnovljivih izvora energije“ i „Grad Zagreb - PassREg EU projekt“. Ujedno, održat će se i predavanja na temu najnovijeg statusa zakonodavnog okvira u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, o integraciji sustava za uporabu obnovljivih izvora energije u ovojnicu novogradnje i obnove te o završetku EU projekta PassREg. 

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27