Prezentacije

Stručni skup studenata „Mi imamo rješenja: vizije novih generacija za zeleni, održivi razvoj“

 1. Ivan Pavić, Fakultet elektrotehnike i računarstva - "Električna vozila pogonjena zelenom energijom“
 2. Alen Pavlić Ravšer i Tomislav Starčević, Fakultet prometnih znanosti - „Analiza potrošnje energije u prometu u usporedbi s mogućim promjenama u zastupljenosti nemotoriziranog prometa u Gradu Zagrebu„
 3. Doria Marciuš, Fakultet strojarstva i brodogradnje - „Sunčana elektrana Laboratorija za energetska postrojenja FSBa“
 4. Velimir Benić i Dora Rubin, Arhitektonski fakultet - „Urbana regeneracija - zgrada s više ugodnosti 2017., Madrid“
 5. Kristina Strpić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet - „Nova inovativna metoda korištenja testa toplinskog odaziva tla (TRT) za određivanje prinosa geotermalnih bušotinskih izmjenjivača topline“
 6. Mirna Bugarin, Građevinski fakultet - „Hi-tech materijali za gradnju energetski učinkovitih zgrada“
 7. Luka Vučković i Lovre Predovan, Arhitektonski fakultet - „Urbana regeneracija - zgrada s više ugodnosti 2017., Madrid“
 8. Matej Đuranović i Franjo Novosel, Fakultet strojarstva i brodogradnje - „Učinkovitost dizalica topline zrak-voda i njihova primjena“
 9. Matea Baričević, Građevinski fakultet - „Vizija obnove zapuštene zgrade u školu G0EZ„
 10. Boris Klabučar, Rudarsko-geološko-naftni fakultet - „Modeliranje hibridnog sustava geotermalne dizalice topline i kotla na prirodni plin u funkciji klimatskih parametara grada Zagreba“
 11. Mateo Beus, Fakultet elektrotehnike i računarstva - „Mikromreže temeljene na obnovljivim izvorima energije“
 12. Leo Tišljarić i Dominik Cvetek, Fakultet prometnih znanosti - „Odabir optimalnih ruta električnog vozila s obzirom na konfiguraciju terena"

Međunarodna konferencija „Pametna energetska rješenja za održivi razvoj“

 1. Vizija razvoja energetike: Kako osmisliti održivu energetsku politiku uključujući aspekte klime, ekonomije i ekologije? - Dr. sc. Goran Granić (Energetski institut Hrvoje Požar)
 2. Hrvatska prirodna bogatstva – zaštita i odgovorni razvoj - dr. sc. Zoran Čogelja (Znanstveno vijeće za naftu i plin Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti)
 3. Potpora Europske unije za energetsku učinkovitost u okviru programa Obzor2020 – Philippe Moseley (Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća - EASME)
 4. Nacionalna strategija prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje do 2040. – Jasenka Nećak (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike)
 5. Nacionalne obveze i programi iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu - Irena Križ Šelendić (Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja)
 6. Provedba aktualnih programa energetske učinkovitosti bespovratnim sredstvima iz fondova EU – Ines Androić Brajčić (Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja)
 7. Mogućnosti financiranja pametnog urbanog razvoja putem europskih programa - Obzor 2020. – Maja Salapić (Agencija za mobilnost i programe EU)
 8. Financijski instrumenti EIB-a za projekte energetske učinkovitosti – Anton Kovačev (Europska investicijska banka)
 9. 4. Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti 2017.-2019. – Dean Smolar (Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija)
 10. Podrška provedbi Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija - Projekt BUILD2LC – Hrvoje Maras (REGEA)
 11. Mogućnosti korištenja Europskog fonda za strateška ulaganja – Hrvoje Galičić - (Hrvatska banka za obnovu i razvitak)
 12. Projekt Energy Efficiency Watch : Rezultati EU i spoznaje za Hrvatsku – Kristina Dely (Energy Cities)
 13. WeBSEFF – Iskustva u financiranju projekata energetske učinkovitosti – Zoran Bogunović (marketing ekspert, WeBSEFF/EBRD)
 14. Inovativno partnerstvo pametnih gradova i zajednica – izazovi i mogućnosti za gradove EU – Magdalena Andreea Strachinescu (Glavna uprava za energetiku – Europska komisija)
 15. Projekt ZagEE – Marijan Maras (Grad Zagreb)
 16. Energetski centar Bračak – Dr.sc. Julije Domac (Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske)
 17. Projekti međunarodne suradnje Grada Zagreba (CE TOGETHER i IEE MAYORS IN ACTION) – Melita Borić (Grad Zagreb)
 18. Projekt Urban Learning – Nives Mornar (Grad Zagreb)
 19. Projekt FosterREG – problemi, rješenja i strategije za omogućavanje provedbe projekata EnU u urbanoj obnovi na razini gradskih četvrti – Dr.sc. Tomislav Pukšec (UNIZG FSB)

Konferencija „Uloga gospodarskog sektora u procesu realizacije energetski održivog razvoja“

 1. Dugoročna strategija za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske – Ivan Oštir (Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja)
 2. Energetska učinkovitost i zaštita od požara pročelja zgrada- Marija Jelčić Rukavina i Milan Carević (Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 3. Interreg Europe BUILD2LC projekt – Dragica Lupić (Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske)
 4. Jačanje vještina građevinskih radnika – Projekt CROSKILLS – Ivana Banjad Pečur (Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 5. Projekt ACROSS - Važnost transverzalnih vještina u Zelenim poslovima i Zelenoj ekonomiji - Dražen Maksimović (Obrtničko učilište - ustanova za obrazovanje odraslih)
 6. Potporni financijski instrumenti za poduzetnike – Tomislav Pašalić (HAMAG-BICRO)
 7. Mogućnosti financiranja energetske obnove zgrada – Goga Tropčić Zekan (EBRD – REENOVA+)