AKTIVNOSTI U DJEČJIM VRTIĆIMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA GRADA ZAGREBA

Igraonicama u svim dječjim vrtićima Grada Zagreba na temu „Pričajmo o energiji i čuvajmo okoliš“ započeo je tradicionalni 9. Zagrebački energetski tjedan koji će trajati od 07.-12. svibnja 2018. Najmlađe generacije Grada Zagreba kroz igraonice su učile o energiji i klimi, zašto je ona važna za sve nas i kako svatko od nas, pa i oni najmanji, mogu doprinijeti racionalnom korištenju energije, sprječavanju globalnog zagrijavanja i zaštiti okoliša.

Osnovne škole Grada Zagreba održale su satove nastave pod nazivom "Pričaj mi o energiji" na kojima su nastavnici uz korištenje slikovnice i edukativne igrice informirali učenike o potrebi i načinu ušteda energije, energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije. Osim toga, učenici su kroz rasprave o temi, svoje kreativne ideje, aktivnosti, crteže i sastave pokazali svoja razmišljanja kako treba racionalno koristiti i štedjeti energiju i zaštititi okoliša.

U svim srednjim školama Grada Zagreba održao se sat nastave učenicima prvih razreda na temu potrebe energetskih ušteda, racionalnog korištenja energije, borbe protiv globalnog zatopljenja i prilagodbe klimatskim promjenama izazvanih djelovanjem čovjeka i njegovim utjecajem na korištenje prirodnih energetskih resursa.

U Elektrostrojarskoj obrtničkoj školi Zagreb, u sklopu projekta “Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva Energetska učinkovitost – KNX model“ kojeg provode Elektrostrojarska obrtnička škola s partnerima Graditeljskom tehničkom školom Zagreb, Strukovnom školom Sisak i Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, educirani nastavnici i stručni učitelji iz zagrebačkih strukovnih škola održali su predavanja o osnovnom KNX modulu i o energetskoj učinkovitosti za učenike strukovnih škola Grada Zagreba.