AKTIVNOSTI U DJEČJIM VRTIĆIMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA GRADA ZAGREBA

Igraonicama u svim dječjim vrtićima Grada Zagreba na temu „Pričajmo o energiji i čuvajmo okoliš“ započeo je tradicionalni 8. Zagrebački energetski tjedan (08.-13. svibnja 2017.). Najmlađe generacije Grada Zagreba kroz igraonice su učile o energiji i klimi, zašto je ona važna za sve nas i kako svatko od nas, pa i oni najmanji, mogu doprinijeti racionalnom korištenju energije, sprječavanju globalnog zagrijavanja i zaštiti okoliša.

U svim osnovnim školama Grada Zagreba, u utorak 09. svibnja 2017., održan je sat nastave učenicima prvih razreda na temu „Pričaj mi o energiji“ u sklopu kojih su nastavnici uz korištenje slikovnice i edukativne igrice informirali učenike o potrebi i načinu uštede energije, energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije. Učenici su predstavili svoje kreativne ideje, aktivnosti, crteže i sastave u kojima su pokazali svoja razmišljanja kako treba racionalno koristiti i štedjeti energiju i zaštiti okoliš.

U svim srednjim školama Grada Zagreba, u srijedu 10. svibnja 2017. održan je sat nastave učenicima prvih razreda na temu potrebe energetskih ušteda, racionalnog korištenja energije, borbe protiv globalnog zatopljenja i prilagodbe klimatskim promjenama izazvanih djelovanjem čovjeka i njegovim utjecajem na korištenje prirodnih energetskih resursa.

Elektrostrojarska  obrtnička  škola je u ponedjeljak, 08. svibnja 2017., svom Kabinetu  obnovljivih  izvora  energije  i  modernih tehnologija u električnim instalacijama predstavila korištenje energije vjetra malim  vjetroelektranama. Posjetitelji  i  učenici mogli su razgledati opremu za proizvodnju električne  energije upotrebom  vjetroturbine  male  snage  instalirane  u  dvorištu  škole. Također je u sklopu projekta “Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva Energetska učinkovitost – KNX model“ kojeg provodi Elektrostrojarska obrtnička škola s partnerima Graditeljskom tehničkom školom Zagreb, Strukovnom školom Sisak i Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, educirani nastavnici i stručni učitelji iz zagrebačkih strukovnih škola održali su predavanja o osnovnom KNX modulu i o energetskoj učinkovitosti za učenike strukovnih škola Grada Zagreba. Ciljana skupina učenika kojima su predavanja namijenjena su učenicima 3. razreda strukovnih škola i obrtničkih škola.